Pages

Friday, February 11, 2011

хүний нэрний утга


А

Авар. с .- Аймшигг
үй
Авирмэд. с.- Чанад хязгаарт х
үршгүй
Ананд. с. -Хотол баясаглан
Ангараг. с. – Марс мод, Мягмар гариг
Арилдий. т
.- Ирт илд
Аюуш. с. – Насан цаглашг
үй
Аюур .с. – Анагаагч

Б

Бавуу . т. – Баатар
Багаа. с.- Аз жаргал, амар мэнд
Бадам. с . – Лянхуа цэцэг
Бадгар . с. – Цагаан лянхуа
Бадмаараг .с.- Бадмаараг цэцэг
Бадраа .с. – Сайн
Базар .с. – Очир алмаз
Бал . т. – Цог
Б
албар .с.-Цогбадрах
Балган .т. – Цогт итгэл
Балгармаа .т. – Цогт цагаан эх
Балдан . т. -Т
өгс цогт
Балжин .т. – Цогийг
өгөгч
Балжир .т. – Цог заль б
үрдсэн
Балсан . т. -Сайн цогт
Балхаа .т. – Цогт тэнгэр
Бамуу .т. – Баатар эх
Бархас .с. – Цог жавхлан
Бизьяа
.с. – Тэмцэл, ялалт
Биндэрьяа .с.- Биндэрьяа эрдэнэ
Буд .с. – Ухаантай, цэцэн
Б
үжин .т.- Бага хүүхэд
Б
үжинлхам .т. – хүү төрүүлэх охин тэнгэр
Б
үжмаа .т.- хүү төрүүлэх эх
Бэгз .т. – Бэгтэр хуяг
Бямба .т. – асрагч, хагас сайн
өдөр
Бяруузана .с. – Сайтар гэрэ
л гийгүүлэгч

В

Ванган .т. Эрхэм итгэл
Вандан .т. – Эрх т
өгөлдөр
Ванжид .т. – Эрхээр
үйлдэгч

Г

Гаадамба .т. – Т
өгөс баясаглант
Гаадан .т.- Баясаглан т
өгөлдөр
Гаадмаа .т. – Баясаглан т
өгөлдөр эх
Гаваа .т. – Баясаглан
Гайтав .т.- Бэрхийг чадагч
Галдан .т.
– хувь төгөлдөр
Галзагд .с. – Цагийн х
үрд
Галиндэв .с. – Хар охин тэнгэр
Галсан .т. – Сайн хувьт
Гандан .т. – Т
өгс баясанлант
Ганжуур .т. – Зарлигийн орчуулага
Гарди.с. – Хаан шувуу
Гиваа .т. – Буян
Гиймаа .т. – Буянт эх
Гимпэл .т. – Буянт эх
Говийлха .т.
– Заяагч эх
Гомбо .т. – Итгэл, ш
үтээн
Гомоо .т. – Дээд
Гомпэл .т. – Итгэл арвижих
Гонсон .т. – Сайн итгэлт
Гончиг .т. – Чухаг дээд
Готов .т. – Хуяг
Гочоо .т. – Хуяг
Гунгаа .т. – Хотлын баясаглан
Г
үнд .т. – Хотол
Г
үндэг .т. – Бүхнийг онох
Г
үнжид .т.- Бүхнийг үүсгэгч
Г
үнсмаа .т.- Хотол сайн эх
Г
үнсэн .т. – Хотол сайн
Г
үнтэв .т. – Бүхнийг чадагч
Г
үнчин .т. – Хамгийг айлдагч
Г
үр .с. – Лам, тойн
Гэлэг .т. – Сайн буян
Гэлэн .т. – Буяны садан
Гэмпэл т. – Буян арвижих
Гэндэн .т. – Хувраг
Гэнэн .т.- Буяны шадар
Гэс
эр .т. – Цэцгийн тоорцог

Д

Даваа .т. – Сар саран
Дагва .т – Эзэн
Дагдан .т. – Алдар т
өгс
Дагзмаа .т. -Алдар баригч
Дагмид .т. – Би
үгүй, Эзэн үгүй
Дагий .т. – Хатагтай
Далхаа .т. – Дайсан тэнгэр
Дамба .т. – Дээд
Дамдин .т. – Морин хоолойт
Дампил .т. – Су
ргаал арвижих
Дамчаа .т. – Дээд ном
Дангаа .т. – Т
өгөлдөр баясаглан
Данзан .т. – Сургаал баригч
Дансран .т. -Шулуун шудрага
Данс
үрэн .т. – Шашны сахиус
Данший .т. -Шашны
өлзий
Даржаа .т.-
Өргөжин дэлгэрэх
Дарий .с.-Дарь эх
Дарь .с. -Гэтэлгэгч, дарь эх
Даш
.т. – Өлзий
Диваа .с. – Эзэн тэнгэр
Довдон .т. – Х
үч төгс
Довчин .т. – Их х
үчит
Догмид .т. – Атаа
үгүй
Догсом .т. – Гурван явдал
Долгор .т. – Цагаан дарь эхийн нэр
Должин .т. – Гэтэлгэгч ногоон\ Ногоон дарь эх\
Домий .т. – Зул
Дондов .т. –
Үйл бүтээгч
Донд
ов .т. – Үйл бүтээгч
Донид .т. – Хоосон чанар
Дорж .т. – Чулууны ноён \ алмааз\
Дорлиг .т. – Сайн очир
Дугар .т. – Цагаан ш
үхэрт
Дулам .т.- Гэтэлгэгч эх
Дугар .т. – Цагаан дун
Д
үвжир .т. – Бүтээл учруулах
Д
үвчин .т. – Их бүтээлч
Д
үйчир .т. – Хур бороо
Д
үлзэн .т. -Номхон ёсыг баригч
Дэжид .т. – Амар жаргал
Дэлэг .т. – Сайн амаглан
Дэмбэрэл .т. – Ш
үтэн барилдах
Дэмид .т. – Хирг
үй
Дэмчиг .т. – Дээд амаглан
Дэндэв .т. –
Үнэн бүтэх
Дэнзмаа .т. –
Үнэнийг баригч
Дэнсмаа .т. – Сайхан хоолойт эх
Дэчин .т.- Их амагла
н
Дэчмаа .т. – Их амаглан эх

Ё

Ёндон .т. – Эрдэм
Ёнзон .т. – Нийтийг баригч мэргэн

Ж

Жав .т. – Аврал
Жавган .т. – Аврагч итгэл
Жавзан .т. Ариун богд
Жавзмаа .т.- Ариун богд эх
Жагар .т. – Энэтхэг орон
Жагварал .т.- Аймшгаас хагацсан
Жагдаг .т. – Т
өмөр чөдөр
Жадамба .т. – Найман мянгат
Жалмаа .т. – Ялгуулагч эх
Жалсрай .т. – Агь, хан х
өвгүүн
Жалцав .т. – Ялгуусны орлогч
Жалцан .т. – Ялгуусны орлогч
Жамбаа .т. – Энэрэл, Асрал
Жамбал .т. -З
өөлөн цогт
Жамган .т. – З
өөлөн итгэл
Жамсран .т. – Эгч д
үүс
Жамц .т
. – Далай
Жамьян .т. – З
өөлөн эгшигт /Оюун билгийн бурхны нэр/
Жанлав .т. –
Өгөлгийн давалгаа /өөрийн эрдмийг дамжуулна гэсэн санаа/
Жанрайсаг .т. – Н
үдээр үзэгч
Жанчив .т. – Бодь
Жигдэн .т. – Ерт
өнц
Жигжид .т. – Айлган
үйлдэгч
Жигжид .т.- Аюул
үгүй
Жижлха
м .т. – Хаврын охин тэнгэр
Жунай .т. – Гарах орон
Ж
үгдэр .т.- Үс нэр
Ж
үрмид .т. – Хувирашгүй

З

Загар. с .- Х
үрд, Хорол
Загд .с. – Х
үрд, Хорол
Зана .с. – Билэг, бэлэг
Зандраа . с.- Сар сарны бурханы нэр
Зундуй .с.- Хичээнг
үй
З
үмбэрэл .т. -Рид хувилгаан
Зэ
гвэ .т. – Давхарласан, цогцолсон
Зэсэм .т. * Гурван
үзүүр
Зээмаа .т.-
Үзэсгэлэнт эх

И

Идшин .т. – Х
үслийг хангагч
Индра .с. -хурмаст
Ичин .т. – Х
үслийг хангагч

Л

Лайж .т.-
Үйл, үйлийн
Лайшил .т. –
Үйлс арвижах
Лайхан .т.-
Үйлчин
Лайчин .т.- Их
үйлс
Ламб
аа .т. -Замч, аянчин
Ловон .т.- багш
Лодой .т. – оюун т
өгөлдөр
Ложоо .т.-уужим ухаан
Ломбо . т.-т
үшмэл
Лонжид .т.-Т
өгс жаргал
Лосол .т.- Гэгээн оюун сэргэлэн
Лочин .т. -Их хэлмэрч
Лувсан .т. – сайн оюут
Лудаа .т. – хийморь
Луузан .т.-оюун баригч
Л
үдэв . с. -Лус бүтээгч
Л
үмбэн .с. -Цэцглиг
Л
үндэн .т.- Эш үзүүлэгч
Лха .т.- Тэнгэр
Лхагва .т.-
Үлэмж илүү
Лхам .т. -Охин тэнгэр
Лхачин .т. -Их тэнгэр
Лхаашид .т.- Тэнгэрийн номлол
Лх
үмбэ .т. – Сүндэрлэх
Лх
үндэв. Т. -сүндэрлэн бүтэх
Лэгдэн .т .-Т
өгс сайн, төгөлдөр сайхан
Лэгжиймаа .т.-Сайтар т
өрсөн эх
Лэгцэг .т.- Сайн чуулган
Лэгшид .т.-Сайтар номлох

М

Маа .т. – эх
Маань .с. -эрдэнэ
Мааяа .с. -ид шид
Магван .т.- цэргийн ноён
Майдар .с.-Асрал, ниг
үүлсэнгүй
Мамба .с. -эмнэлэг, эмч
Манал .т.- Эмч лам
Мангаалам .с. -
өлзий хутагт
Мангал .с.
Өлзий
Мандаа .с. -Чимэг
Мандал .с. -Х
үрээ мандал
Мандир .с. -Ордон
өргөө, сүм
Манзшир .с. -З
өөлөн эгшигт
Мань .с. -Эрдэнэ
Махбал .с. -их х
үчит
Махранз.с. -Их хаан
Миеэ .т. –
Үл хөдлөх
Мижид .т. -
Үл алзах
Минж
үүр .т. – Урвахгүй өөрчлөгдөхгүй
Мишиг .т. -
үл эвдрэх
Молом .т. Ер
өөл
Мядаг .т. -Цэцэг
Мялхаа .т. -галын тэнгэр, галын бурхан
Мятав .т. -
үл чадагдах

Н

Надмид .т. -
Өвчин үгүй
Найдан .т. – Бат орших
Налжир .т. – Амарлингуй оршигч ба
үлэмж үзэхүйг хосолсон даяан
Намбар .т. – Маш,
үнэхээр сайтар, тийн арилсан
Намг
үр .т. – Асар ариун
Насдаг .т.- Асар ариун
Намжиг .т. -Огторгуйн т
өмөр
Намжил .т. – Сайтар зохистой
Намнан .т. – гэгээн
үзэгдэл
Намсан .т. – Маш сайн,
үнэхээр
Намсрай .т. -Сайтар х
өвгүүн
Намхай .т. – Огторгуй
Намчин .т. – аса
р их
Нандав .т. – гийг
үүлэн бүтээгч
Нандий .с. -Баяр баясаглан
Нанжид .т. -Найиан гэгээн
Нанзад .т. – гийг
үүлэн зохиогч
Нансал .т. – гэгээн гэрэлт
Нацаг .т. – Элдэв янз
Нинж т. – нийг
үүлсэхүй
Нордов .т.- Эрдэнэ б
үтээгч
Нордог .т.- Эдийн эзэн
Норжин .т. -Эд
өгөгч
Норинпил .т. -Эрдэнэ арвижах
Норов .т. – эрдэнэ
Норолхаа .т. -Эдийн тэнгэр
Норсон .т. – Сайн эрдэнэ
Н
үрзэд .т. – Түргэн зохиох
Ням .т. -Наран
Нямбуу .т. – З
үрх, зүрхэн
Нянгар .т. – Яруу алдар

О

Од .т. -Гэрэл
Одсэр .т. – Гэрэд
Одбаг .т. – Гэрэл арв
ижах
Одбагмид .т. -Гэрэл цаглашг
үй
Ойдов .т. -Шил б
үтэх
Ома .т. – С
үү

П

Пагва .т. -хутаг
Палам .т. – Алмаас
Паньд .т. -тус амаглан
Парчин .т. – бараамид, чанад х
үрсэн
Пунсал .т.-Хоосролыг арилгагч
Пунцаг .т. – Хотол чуулган, хотол
П
үлжин .т. -дээж
П
үрэв .т. – Гадас
Пэл .т.-Арвижах
Пэлжид .т. – Арвин жаргал
Пэлжир .т. -Арвижах баялаг
Пэлжээ .т. –
Үйлс
Пэрэнлэй .т. -
үйлс

Р

Рааш .т.-
Өлзий
Равдан .т. – Маш бат
Равгаа .т. – Маш баясах
Равжаа .т. Маш дэлгэрэх
Равжир .т. – Маш баялаг
Равсал .т. – машид гийг
үүлэгч
Рагчаа .с. – Сахиус
Раднаа .с. – Эрдэнэ
Ранжин .т. –
Өөрөө гарсан
Ринчин .т. – Их
үнэт, эрдэнэ
Риймэд .т. – хир
үгүй
Ролбий .т. -Цэнгэгч
Рэгдэн .т. – Язгуур т
өгөлдөр
Рэгжий .т. Язгуурын х
өвгүүн
Рэгзэд .т. -Оюун ухаанаар
үйлдэгч
Рэгзэн .т. – Арвис бари
гч, ухаан баригч
Рэнжин .т. -Эрдэнэ болсон

С

Салдан .т. – Т
өгс тодорхой
Саманд .с. – Б
үрэн бүтэн
Самба .т.- санаа
Самбуу .т.- Сайн
Самдан .т.- Санал бат
Сампил .т. Сэтгэснийг арвитгагч
Самьяа .с. -Ёс журам
Сан .т.- сайн
Санвий .т. – нууцын
Сана .с. -Жувр
аг
Сандав .т.- Нууц б
үтэх
Сандаг .т.- нууц эзэн
Сандуй .т.- Нууц хураангуй
Санж .т.- Бурхан
Санжаа .т. -бурхан
Санжид .т.- Сайн явдал
Санрав .т.- нууц б
үтээх
Санчин .т.- Их сайн
Сарай .т.- агь х
өвгүүн
Сахьяа .с.-найрамдал, н
өхөрлөл
Совд .т.-х
үлцэгүйт
Сорог
.т.-Амь амьдрал
Сорогдог .т.-Амин эзэн
Соронзон .т.-Шудрага д
өлгөөн
Сосор .т.- Тус тусдаа
Сундуй .т.-Шидэт
үгийн хураангуй
Сунрав .т.- Сайн зарлиг, дээд
С
үглэгмаа .т.- Дүрс сайхан, царайлаг эх
С
үндэв .т.-Шид бүтэх
С
үнжид .т.- Тогтоон үүсгэх
С
үнрэв .т.- Шид бүтэх
С
үрмаа .т.-Сахиус
С
үрьеэ .т.-Нар гийгүүлэгч
С
үрэн .т.- Сахиус
Сэвжид .т -С
үр жавхлан
Сэлнэн .т- С
үрээр дарагч
Сэмбээ .т.- Баатар сэтгэлт
Сэнгээ .т.- Арслан
Сэр .т.- Алт, алтан
Сэрд .т.- Сансар
Сэрж .т.- Алтан
Сэр-Од .т. – Алтан гэрэл
Сэрсмаа .т.- С
айн алтан эх
Сэрсэн .т.- Сайн алтан
Сэртэв .т.- Алтан чадагч
Сэрчин .т.- Их алтан
Сэрчмаа .т.- Их алтан эх
Сэрээнэн .т.- Бугийг дарагч
Сэрээтэр .т.- Бугийг тонилгогч
Сэтэв .т. – Ширэн хуяг

Т

Тамжид .т. – Хамаг б
үгд
Тарва .т.- Тонилгогч
Таяа .т.- Зах хязг
аар
Товуу .т. -Догшин, хилэнтэн
Тогмид .т.- Торохг
үй, тээгдэхгүй
Тойв .т.-сонсоглон
Тойвгоо .т.- Сонсоглон баяр
Тумбааш .т.- Зохилдсон
Т
үвдэн .т.-Бурханы шашин
Т
үдэв .т. -Хүчит чадалт

У

Увш .с.- Буяны шадар, буянд ойр
Удвал .с.-Удвал цэцэг

Х

Хажид .т.-
Огторгуйд явагч
Хайдав .т.- Мэргэн шидэт
Хаймчиг .т.-Дээд мэргэн
Хайнзан .т.- Мэргэн шид баригч
Ханд .т.- Огторгуйгаар явагч
Хаян .т.- Амны хишиг
Хаянхярваа .с.-Морин хоолойт
Хорол .т.-Х
үрд
Хуар .х.-Цэцэг

Ц

Цамба .т.-Эсруа тэнгэрийн нэр
Цогдог .т.-Чуулга
ны эзэн
Цогзол .т.- Дээд
өршөөл
Цоо .т.- Нуур далай
Цоодол .т.- Далайг гэтлэх
Ц
үлтэм .т.-Ёс цааз
Цэвэг .т.- Насан хэмжих
Цэвэл .т.- Нас арвитгах
Цэвээн .т.- Насны эрхэт
Цэгмид .т.-Насан хязгаарлашг
үй
Цэдэв .т.- Насны б
үтээл
Цэдэн .т.- Насан т
өгөлдөр
Цэмпэл
.т.-Насан арвижах
Цэнд .т. -Насны буян
Цэрмаа .т.-Урт наст эх
Цэрэв .т. -Т
өрөл тутам
Цэрэн .т.-Насан урт
Цээ .т.-Насан
Цээпил .т.-Нас арвижах

Ч

Чагдар .т.-Очир баригч
Чагнаа .т.- Мутартаа, гартаа
Чагцал .т.-Гар хавсрах, м
өргөл
Чадраа .с.- Шавь, сурагч
Ч
алхаа .т.-Насны, сурагч
Чандмань-Х
үссэн бүхнийг биелүүлэдэг домогт эрдэнийн чулуу
Чимид .т.-
Үхэл үгүй
Чогдов .т.-
Өв тэгш
Чогдог .т.-Эрхэм алдар
Чогсом .т.-Эрхэм дээд
Чодин .т.-Суврага
Чоён .т.-Номын агаар
Чойдог .т.- Номын алдар
Чоймбол .т.-Ном арвижах
Чо
ймчиг .т.- Дээд юм
Чойндон т. – Номт
Чойхор . т.-Номын х
үрд

Ш

Шагдар .т.-Очир баригч
Шагж .с.-Бурхан багшийн т
өрсөн овгийн нэр
Шадав .т.-Ном б
үтээл
Шарав .т.-Билиг сайтар
Шийлэг .т.-Сайн билиг
Шинэн .т.-Садан т
өрөл
Ширнэн .т.-Билгийн з
үрхэн
Ширчин .т.- Б
элгэ тэмдэг
Ширчмаа .т.-Билгийн чанад х
үрсэн эх

Ю

Юмчин .т.-Их эх
Юмчмаа .т.-Их эх
Юнгэр .т.-Цагаан гич
Юндэн .т.-Хас тамга

Я

Ядам .т.-Сэтгэл
Яндаг .т.-
Үнэхээр ариун


А

Бавуу . т. – Баатар

Балсан . т. -Сайн цогт

Г
үндэг .т. – Бүхнийг онох

Г
үр .с. – Лам, тойн

Дамдин .т. – Морин хоолойт

Д
үйчир .т. – Хур бороо

Ламбаа .т. -Замч, аянчин

Миеэ .т. –
Үл хөдлөх

Ринчин .т. – Их
үнэт, эрдэнэ

Сэрчмаа .т.- Их алтан эх

Чойхор . т.-Номын х
үрд

No comments:

Post a Comment